Legenda o sv. Hubertovi

Legenda o svätom Hubertovi

30.08.2015 18:16
LEGENDA O SV. HUBERTOVI   V diele II Acta sanctorum" sa legenda o Sv. Hubertovi opisuje nasledovne:         Hubert (656-727) bol aquitánskym princom. Žil vel'mi rozpustilo a vel'mi neviazaným spôsobom holdoval lovu. Raz sa mu však na pol'ovačke medzi parohami...

Priebeh spoločnej poľovačky

Priebeh spoločnej poľovačky na diviaky - zvyky a tradície

30.10.2012 22:28
    Posledné dva mesiace v roku sa nesú v znamení spoločných poľovačiek na diviaky. Ich priebeh - od nástupu až po skončenie - iste poznajú všetci poľovníci, ale väčšine nepoľovníckej verejnosti ostáva záhadou. Preto je potrebné verejnosť oboznámiť s tým, že spoločná poľovačka na...

Desatoro

Desatoro poľovníckeho hosťa

25.04.2012 18:40
Naše poľovníctvo 12/2011   Zaujímavé "desatoro" je uvedené na rube členskej poľovníckej legitimácie z roku 1950. Určené je síce pre "poľovných hostí" , ale má čo povedať aj dnešným poľovníkom, či už sú hosťami, alebo patria k "domácim". Nech nám všetkým slúži ako...

Etický kódex

Úcta k ulovenej zveri a pocta lovcovi

25.04.2012 21:16
      V poľovníckej praxi používame mnoho tradícii a zvykov. Jedným z nich je aj úcta k ulovenej zveri vložením "posledného hryzu" a vzdanie pocty lovcovi odovzdaním zálomku. Odovzdanie "zálomku" strelcovi bolo zavedené v 17. a 18. storočí pri love raticovej zveri ako symbol...

... soľ, soľ, soľ ...

Prečo je pre zver dôležitá soľ ?

15.06.2012 21:55
    Celoročná kontrola a dopĺňanie soľníkov, neustále a všade spomínaná potreba a dôležitosť soli pre zver ... soľ ... soľ ...soľ ... !!! Prečo je teda tak dôležitá pre zver? Tak ako všetky bylinožravce, tak aj voľne žijúca raticová zver, má nedostatok minerálnych látok a stopových...

Etický kódex a poľovnícky poriadok

Príloha č.1 a č.2 k Stanovám Slovenskej poľovníckej komory

14.05.2012 17:39
Príloha č.1 k Stanovám SPK Etický kódex   Článok 1 Poľovník pozná, ovláda, ctí a dodržiava právne predpisy upravujúce poľovníctvo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Článok 2 Poľovník si ctí, v praxi dodržiava a rozširuje všetky zvyky...

Letnina

Nezabúdajme na letninu

25.04.2012 19:56
      Každý adept poľovníctva sa už v kurze dozvedel, že zver možno prikrmovať aj letninou. Je však len málo revírov, kde sa jej prípravou zaoberajú. Príčinou je, že príprava letniny je časovo náročnejšia a vyžaduje si viac práce ako príprava sena. Dávno sú preč časy, keď...

Jún - Mesiac poľovníctva a ochrany prírody

Jeden mesiac nestačí ... !

26.06.2012 21:25
    Jún je mesiacom poľovníctva, vo väčšine poľovníckych združení pripravujú v tomto mesiaci rôzne podujatia, ktorými sa snažia spropagovať svoju činnosť v revíri. Je dôležité ukázať verejnosti, že poľovníctvo nie je len o love, ale predovšetkým o ochrane, prikrmovaní v zimnom...