Nezabúdajme na letninu

25.04.2012 19:56

  

   Každý adept poľovníctva sa už v kurze dozvedel, že zver možno prikrmovať aj letninou. Je však len málo revírov, kde sa jej prípravou zaoberajú. Príčinou je, že príprava letniny je časovo náročnejšia a vyžaduje si viac práce ako príprava sena. Dávno sú preč časy, keď boli poľovníci nútení kosiť kosami odľahlé lúky, brehy potokov a chystať letninu, len aby zabezpečili zveri dostatok sena na zimné prikrmovanie. Sena bolo nedostatok, pretože sa ľudia na vidieku snažili pokosiť všetky lúky, aby mali dostatok sena pre doma chované hospodárske zvieratá. Dnes, keď je chov hospodárskych zvierat na úpadku, možno seno získať oveľa jednoduchšie. Často za symbolickú cenu alebo len za odvoz. V revíroch, kde ešte aj dnes pripravujú letninu vedia, že jej najmä srnčia zver dáva prednosť pred senom ale aj lucerkou. To však nemusí platiť o ostatných druhoch raticovej zveri.

   Letninu môžeme pripraviť z tenkých vetvičiek rakyty, osiky, jarabiny, jaseňa, brestu, brezy, duba, lipy a tiež z krov, napriklad z bazy, malinčia,černičia ale aj žihľavy. V jarnom období majú všetky spomenuté dreviny takmer rovnakú kvalitu. Letnina obsahuje pre zver cenné živiny a minerálne látky, pričom množstvo a akosť všetkých živín je závislá od správneho času zberu, od kvality sušenia a uskladnenia. Na prípravu letniny je najvhodnejšie obdobie od 15. mája do 15. júla. Letninu zbierame na okrajoch porastov, kde majú mladé výhonky najviac listov. Režeme maximálne 50 cm dlhé výhonky, ktoré treba zviazať do malých otiepok a na tienistých miestach pod strechou, alebo aj priamo v lese zavesiť na natiahnuté drôty. Pri sušení v lese je potrebné letninu prikryť igelitom, aby sme ju chránili pred dažďom. Správne usušená letnina má bledozelenú farbu, lístie sa nedrobí a príjemne vonia. V prípade, že sme letninu sušili pod strechou, môžeme ju tam nechať uskladnenú až dovtedy, kým ňou nepôjdeme naplniť kŕmidlá. Keď sa letnina skladuje na kopách priamo v kŕmidlách, je vhodné jednotlivé vrstvy posypať soľou.

   Hoci príprava letniny je prácnejšia ako dovoz sena, v čase strádania je pre srnčiu zver oveľa prijateľnejšia ako seno, či opadané byle bez lístkov z lucerny.

 

 Zdrij: Naše poľovníctvo 5/2010