Vitajte na stránke PZ Bánov Počúvadlo! 

 
 

Je venovaná všetkým priateľom poľovníctva. Chceli by sme prezentovať dvadsaťpäť ročnú činnosť nášho poľovníckeho združenia pri starostlivosti a ochrane zveri ako aj v šírení dobrého mena, tradícii a zásad poľovníctva. 

 

Veríme, že sa Vám naša stránka bude páčiť.

 
 

 

 

 

 

Jún v revíri

 

    Jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody - sa nesie v znamení nového života. Príroda ožila mláďatami všetkých druhov zveri a vtáctva, ktoré môžeme v tomto mesiaci pozorovať na poliach a lúkach. Niektoré už staršie ako sú mláďatá diviaka, muflóna, líšky, zajaca, ale tiež len pred nedávnom narodené mláďatá srnčej, jelenej a danielej zveri. Preto je jún predovšetkým mesiacom ochrany mláďat pred predátormi, a to nie len pred prirodzenými - líška, ale tiež pred túlavými psami a mačkami. Dôležitá je tiež spolupráca s poľnohospodármi pri kosení lúk. Prekladaním mláďat na už pokosenú časť lúky tam, kde je väčší predpoklad výskytu "odložených" mláďat srnčej zveri môžeme znížiť riziko strát . Takéto prekladanie môžu vykonávať len skúsení poľovníci, ktorí vedia, že sa mláďat nesmieme dotýkať holými rukami, pretože na ňom zanecháme svoj pach a matka takéto mláďa opustí! Ak už to musíme spraviť najlepšie je odtrhnúť niekoľko trsov trávy a preniesť mláďa pomocou nich. Aj v prípade, že nájdeme v lese "opustené" mláďa mali by sme miesto nálezu čo najskôr opustiť a v žiadnom prípade sa ho nedotýkať. Mláďa totiž nie je opustené, v jeho okolí sa určite nachádza matka, ktorá sa k nemu vždy vráti. Naša prítomnosť v blízkosti mláďaťa diviaka môže byť aj riziková, pretože diviačica si svoje prasiatka vždy urputne bráni. V tom lepšom prípade to skončí poriadnou naháňačkou, v tom horšom aj vážnymi zraneniami. Iste netreba zdôrazňovať, že to isté platí aj o medvedici a jej mláďatách.

    Jún je tiež začiatkom prípravy krmiva na zimné prikrmovanie. Začína sa obdobie kosenia lúk na seno, prípadne senáže. Dobre usušené seno je potrebné uložiť na suché, riadne zakryté a vetrané miesto, aby nezvlhlo a nezačalo plesnivieť. V tomto období je tiež správny čas na prípravu letniny, ktorú v zimných mesiacoch obľubuje najmä srnčia zver. Samozrejmosťou je pravideľná kontrola soľníkov, v ktorých je potrebné dopĺňať soľ

    Jún je mesiacom poľovníctva a ochrany prírody. Vo väčšine poľovníckych združení pripravujú v tomto mesiaci rôzne podujatia, ktorými sa snažia spropagovať svoju činnosť v revíri. Je dôležité ukázať verejnosti, že poľovníctvo nie je len o love, ale predovšetkým o obstarávaní krmiva a prikrmovaní v zimnom období, celoročnej starostlivosti o zver. Ďalšou stránkou poľovníctva je tiež ochrana zveri pred predátormi, túlavými psami, pytliakmi, ale tiež pred chorobami a cudzopasníkmi podávaním rôznych medikamentov. Až v úplne poslednom rade je lov a pripomíname vždy selektívny, tj. v prvom rade lovíme choré, staré a slabé jedince nevhodné na ďaľší chov. 

    V druhej polovici júna začne párenie medveďov. Staršie jelene začínajú s vytĺkaním parožia.     

 

Lov zveri

    Podľa vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. je povolené zo srstnatej zveri žijúcej v našom poľovnom revíri loviť v júni: srnec hôrny. Celoročne sa lovia: diviak lesný-diviača a lanštiak, líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý

    Na základe Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019 povoľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR mimoriadny lov diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica do 30.6.2019. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov diviačej zveri z dôvodu ochrany a chovu zveri, s cieľom zníženia denzity diviačej zveri a prevencie šírenia afrického moru ošípaných v populácii diviačej zveri. týmto mimoriadnym povolením lovu sa dosiahne, že bude možný celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie.

19-mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri.pdf (42418)

    Na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 1.7.2019 je v niektorých okresoch SR povolený mimoriadny lov jednorečnej jelenice od 1.7.2019 do 31.7.2019

Mimoriadne povoelnie lovu str. 1.jpg (314827)
Mimoriadne povoelnie lovu str. 2.jpg (339616)

    Spln mesiaca je 17. júna 2019 o 10:30 hod. Mesiac vychádza v deň splnu o 20:57 hod., zapadá o 4:48 hod. Počas splnu vychádza slnko o 4:40 hod. a zapadá o 20:49 hod. 

                                                    Lovu Zdar !