Vitajte na stránke PZ Bánov Počúvadlo! 

 
 

Je venovaná všetkým priateľom poľovníctva. Chceli by sme prezentovať dvadsaťpäť ročnú činnosť nášho poľovníckeho združenia pri starostlivosti a ochrane zveri ako aj v šírení dobrého mena, tradícii a zásad poľovníctva. 

 

Veríme, že sa Vám naša stránka bude páčiť.

 
 

 

 

 

 

Júl v revíri

 

    Júl, siedmy mesiac v roku, je mesiacom hojnosti potravy, letných horúčav a búrok, žatvy obilia, srnčej ruje. Zver nachádza dostatok potravy nielen na lúkach a poliach, ale tiež v lese kde spása letorasty stromov, krov a malín, ale tiež trávy a buriny, ktoré rastú v podraste lesa. Počas letných horúčav sa zver rada uchyľuje do lesných húštin, ku kaliskám a potôčikom. Tam nachádza úkryt pred teplom, ale tiež pred dotieravým hmyzom. Na pastvu vychádza až v neskorších večerných hodinách, keď je teplota prijateľnejšia. Zver má v tomto období zvýšené nároky na vodu. Denná spotreba vody u jelenej zveri počas horúcich dní je 15 až 20 litrov. Počas horúcich dní môže nastať nedostatok vody v lesných studničkách a potôčikoch. V takom prípade je potrebné zabezpečiť doplnenie vody v kaliskách pomocou cisterien. K tomuto mesiacu tiež neodmysliteľne patria letné dovolenky a školské prázdniny, ktoré sú spojené s turizmom, zberom hríbov a lesných plodov. Po revíri sa pohybuje množstvo ľudí, ktorí v lese hľadajú pokoj, oddych, ale sú aj takí, ktorí sa v lese správajú hlučne často od skorých ranných až do neskorých večerných hodín a tým vyrušujú zver. Taktiež poškodzujú účelové zariadenia, studničky, prístrešky, posedy, ale tiež chránené druhy rastlín a zvierat. Takýchto "turistov" je potrebné slušne, ale dôrazne upozorniť na protiprávnosť takéhoto konania. 

    Júl je mesiacom "prestretého stola", mesiacom dostatku potravy, ale už teraz je potrebné myslieť na zimné prikrmovanie. Pokračuje príprava objemového krmiva - sena, ktoré je hlavným zdrojom potravy počas zimy. Dôležité je seno dobre usušiť, ale ešte dôležitejšie je ho správne uskladniť. Musí byť uskladnené na suchom mieste, aby seno nezvlhlo a následne nesplesnelo. Plesne sú zdrojom mykotoxínov, ktoré spôsobujú zveri žalúdočné ťažkosti. V tomto období je tiež správny čas na prípravu letniny, ktorú v zimných mesiacoch obľubuje najmä srnčia zver.  V júli tiež prebieha žatva obilnín, preto začíname aj zo zaobstarávaním jadrového krmiva. Od poľnohospodárov možno získať dostatok odpadového obilia a pliev. Po žatve začíname aj s občasným prikrmovaním malej zveri - bažantov a zajacov, ktoré na strniskách už len ťažko nachádzajú dostatok potravy. Samozrejmosťou je pravidelná kontrola soľníkov, v ktorých je potrebné dopĺňať soľ

    Koniec júla sa nesie v znamení srnčej ruje. Srnce sa už teraz začali správať teritoriálne a možno ich stretnúť aj v neobvyklom čase a na neobvyklých miestach. Prítomnosť srnca možno zistiť aj podľa iných pobytových stôp - hrabaniská, poodierané a polámané nízke stromčeky. Počas srnčej ruje sa máme šancu dostať aj k starším, skúsenejším a opatrnejším srncom pomocou vábničky. Vábenie srnca napodobnením hlasu rujnej srny je "umenie", ktoré ovláda len málo poľovníkov. Túto dovednosť treba trénovať a skúšať hlavne počas ruje. Mnoho srncov nám zlým "písknutím" odskočí, kým sa nám to raz podarí a privábime toho nášho životného srnca...!

    V júli okrem srnčej ruje prebieha aj párenie medveďa, jazveca a kuny. Ako prvý zo sťahovavých vtákov po krátkom pobyte od nás odlieta dažďovník tmavý. Z hniezd vylietajú mláďatá bocianov.                                                                                                                     

 

Lov zveri

    Podľa vyhlášky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. je povolené zo srstnatej zveri žijúcej v našom poľovnom revíri loviť v júli: srnec hôrny, dospelý diviak a diviačica. Celoročne sa lovia: diviak lesný-diviača a lanštiak, líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý

    Na základe povolenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 1.6.2019 je v niektorých okresoch SR povolený mimoriadny lov jednorečnej jelenice od 1.6.2019 do 31.7.2019

Mimoriadne povoelnie lovu str. 1.jpg (314827)
Mimoriadne povoelnie lovu str. 2.jpg (339616)

    Spln mesiaca je 16. júla 2019 o 23:38 hod. Mesiac vychádza v deň splnu o 20:34 hod., zapadá o 4:18 hod. Počas splnu vychádza slnko o 4:57 hod. a zapadá o 20:42 hod. 

                                                    Lovu Zdar !